Prosjekter

VÅRE PROSJEKTER

Her finner dere bilder og beskrivelse av noen av prosjektene våre, om det er ønskelig å studere bildene mer nøye kan de klikkes på så de utvides.

Straume gård


Vi har utført arbeid under Drange Maskin AS på Straume gård, i 3år, dette består av veier, infrastruktur og utbyggingsarbeid for 450 nye boliger.


De forskjellige arbeidsoppgavene vi har utført består av:


 • Grunnarbeider
 • VA-Grøfter
 • Vei planering
 • Opparbeidelse av tomter
 • Ca. 3000m2 Gråsteinsmuring

Sandslimarka


Vi har utført arbeid på Sandslimarka for privatperson, som består av:


 • Bortkjøring av ubrukbare masser
 • Gråsteinsmuring
 • Tilstelling hage
 • Avretting av gårdsplass
 • Grusing av gårdsplass

Enebolig B6, B12 og B13 Straumegård


Vi har utført arbeid under Drange Maskin som består av:


 • Avgraving
 • Planering av tomter
 • Tilfylling grunnmurer
 • VA-grøfter
 • El-grøfter
 • Gråsteinsmurer
 • Grusing av gårdsplasser
 • Planering av plener
2019-10-22 09.59.29
2019-10-08 18.01.48
2019-10-10 11.04.03
2019-10-09 13.25.48
2019-10-08 18.01.34

Etablering av fiber.


Vi har utført arbeid for Istad Fiber som underentreprenør til

Tom Hvaal AS i Molde og omegn.


 • Fjerning av asfalt og avgraving vegetasjon
 • Graving av grøfter
 • Legging av fiberrør
 • Gjenfylling 
 • Planering for asfaltering
 • Planering av plener
008
003
006
001
002
009
010
007
011
013


Vestlien Terrasse Borettslag


På Vestlien Terrasse har vi utført omfattende oppgradering

av utomhus arealene. 


Oppgavene har bestått i følgende:


 • Gråsteinsmuring


 • Oppgradering av drenering i form av sluker, kummer og rør


 • Kabelgrøfter til el-installasjoner


 • Plannering og arrondering av jordskråninger 


 • Etablering av interne gangveier


 • Setting av kantsteiner og asfaltering


 • Montering av gjerde

Copyright @ All Rights Reserved